Elementy instalacji LPG

1. Zbiornik przeznaczony jest do magazynowania ciekłego gazu zasilającego instalację LPG. Zbiornik może być montowany na zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. Ze względu na budowę rozróżniamy 3 podstawowe typy zbiorników:

  • Toroidalny wewnętrzny– zbiornik o owalnym kształcie. Montowany w miejscu koła zapasowego
  • Toroidalny zewnętrzny – zbiornik o owalnym kształcie. Montowany zwykle pod bagażnikiem na zewnątrz pojazdu
  • Cylindryczny – zbiornik o walcowatym kształcie. Montowany w bagażniku, za fotelami pasażerów.

 

2. Zawór tankowania po połączeniu z dystrybutorem umożliwia napełnienie zbiornika. Został wyposażony w zawór zwrotny uniemożliwiający wypływ gazu ze zbiornika po jego zatankowaniu.

3. Wielozawór stanowi osprzęt zespolony zbiornika. W skład osprzętu wchodzą:

  • zawór ciśnieniowy – ogranicza napełnianie zbiornika do bezpiecznego poziomu 80%
  • zawór gazu wychodzącego – zabezpiecza przed swobodnym wypływem gazu oraz przed wzrostem ciśnienia powyżej 27 barów i temperatury zbiornika powyżej 1200°C
  • cewka elektrozaworu gazu – po podaniu napięcia przez centralkę, cewka powoduje otwarcie zaworu i dopływ LPG do instalacji
  • wskaźnik poziomu gazu – umożliwia określenie ilości paliwa w zbiorniku

 

4. Reduktor zmienia stan skupienia gazu dostarczonego ze zbiornika z płynnego w stan lotny, który przekazywany jest do wtryskiwaczy gazowych. Jednocześnie utrzymuje stałe ciśnienie nawet przy dużych obciążeniach.
Elektrozawór odcina dostarczanie gazu, kiedy silnik jest wyłączony lub gdy pojazd pracuje na benzynie.
Filtr oczyszcza strumień gazu w fazie ciekłej.

5. Wtryskiwacze zapewniają dopływ gazu oddzielnie bezpośrednio do każdego kanału dolotowego cylindra silnika.

6. Sterownik to serce każdej instalacji LPG. Stale monitoruje pracę wtryskiwaczy i zapewnia najbardziej optymalną pracę instalacji gazowej przez cały czas.

7. Przełącznik B/G Umożliwia wybór paliwa na którym silnik ma pracować (benzyna/gaz). Umieszczony jest w kabinie pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. Na przełączniku umieszczone są diody wskazujące poziom gazu w zbiorniku. Dodatkowo wyposażony jest w tzw. buzzer- sygnał dźwiękowy informujący o takich parametrach jak:

  • Moment przełączenia rodzaju paliwa
  • Alert- niski poziom gazu w zbiorniku
  • Alert- brak gazu w zbiorniku

 

8. Filtr fazy lotnej jest ważnym elementem instalacji gazowej montowanym na odcinku pomiędzy reduktorem a wtryskiwaczami. Jego zadanie to eliminowanie zanieczyszczeń z gazu. Wysoka jakość filtracji w znacznym stopniu wydłuża żywotność wtryskiwaczy gazowych.

9. Map sensor mierzy temperaturę oraz ciśnienie bezpośrednio w strumieniu gazu. Wyniki przesyłane są do jednostki sterującej w celu wprowadzenia korekt do wtryskiwaczy.